7th International Conference
on Pesso Boyden System Psychomotor® (PBSP®)

Science and Good Practice

26–29 September 2019 | Prague, Czech Republic

Úvod pro odbornou veřejnost

 conference@pbsp.cz     Obecné informace

Nemáte-li o PBSP dosud ucelenou představu, pak jsou následující informace určeny právě vám.

PBSP je psychoterapeutickou metodou zaměřenou na léčení poruch vztahově emocionálního vývoje. Terapeutická práce spočívá v navozování korektivní emoční zkušenosti pomocí cíleného a kontrolovaného použití scénických, dramatických a tělově kontaktních postupů.

Autorem metody je americký psychoterapeut Albert Pesso (1929–2016), spoluautorkou jeho žena Diane Boyden-Pesso (1929–2016).

Manželé Pessovi, jejichž 90. výročí narození si letos připomínáme, sdíleli původní profesionální základ ve výrazovém tanci, pohybovém divadle a choreografii. V těchto disciplínách objevili a definovali základní terapeutické principy, které během desetiletí vývoje metody nalezly paralely s teorií attachmentu, postuláty moderní psychoanalýzy a především se současným neurovědeckým poznáním o vývoji a činnosti mozku v emocionální a sociální oblasti.

Více se dočtete na www.pbsp.com, v úvodním českém textu o PBSP, případně v aktuálním článku "Pesso Boyden psychomotorická terapie".

Účast na konferenci lze doporučit zejména psychologům, psychiatrům a dalším profesionálům, které zajímá takto zaměřená psychoterapie.