7th International Conference
on Pesso Boyden System Psychomotor® (PBSP®)

Science and Good Practice

26–29 September 2019 | Prague, Czech Republic

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé

 conference@pbsp.cz     Pozvánka

Přijměte naše srdečné pozvání na 7. mezinárodní konferenci Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie (PBSP®), která se uskuteční ve dnech 26. – 29. září 2019 v Praze.

V roce 2019 si připomínáme 90. výročí narození Alberta Pessa a Diane Boyden-Pesso, spolutvůrců metody. V tomto roce rovněž uplyne právě deset let od poslední mezinárodní konference PBSP, konané v Amsterdamu. Konečně, česká PBSP komunita si připomene, že před dvaceti lety byl otevřen první výcvik v PBSP psychoterapii v České republice. Všechna tato výročí se nám stala inspirací k uspořádání 7. mezinárodní konference PBSP.

Amsterdamská konference v roce 2009 byla zaměřena na téma vztahu mysli a těla, což pojala i do svého názvu "The Embodied Mind" (Vtělená mysl). Rychle se rozvíjející neurovědecké obory krok po kroku ozřejmují, jak se činnost mozku projevuje v mysli a v chování, či jak dětské zkušenosti ovlivňují vývoj, strukturu a činnost mozku. Descartovský ontologický model, rozlišující na jedné straně svět tělesný, na straně druhé svět ducha a myšlení, se tak postupně objevuje v novém světle.

Hlavním tématem pražské konference je myšlenka propojení vědy a dobré praxe – "Science and Good Practice".

Genius Alberta Pessa jako terapeuta a jako spoluautora PBSP vnesl do psychoterapie nový akcent na dva základní principy empirického poznání: pečlivé pozorování emočních projevů klienta psychoterapie a kritické, systematické vyhodnocování účinků terapeutických postupů a intervencí. V kombinaci s mimořádnou schopností empatie, vhledu a tvůrčího myšlení, vytvořil Albert Pesso, společně se svou ženou Diane Boyden-Pesso, propracovanou psychoterapeutickou metodu a školu, která mnoha psychoterapeutům ukazuje cestu jak k hlubokému pochopení člověka, tak k mimořádně efektivní terapeutické pomoci.

Pražská konference si klade za cíl propojit současné neurovědecké poznání o vývoji a činnosti mozku v emocionální a sociální oblasti s jádrem mimořádné práce manželů Pessových. Zároveň otevře prostor pro sdílení vědeckého myšlení, dobré praxe, kreativních přístupů k PBSP a jejich aplikací, jakož i otázek, které si současní PBSP terapeuti kladou.

Těšíme se na vás v Praze!

Jménem odborné rady a organizačního výboru konference

Jan Siřínek, Ph.D.
a Petra Winnette, Ph.D.